Загальна інформація для споживачів газу

1

Загальні умови постачання природного газу

2

Забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів

3

Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів

4

Права та обов’язки споживачів природного газу

5

Права та обов’язки постачальника природного газу

6

Додаткова інформація

7

Архівні документи